Yayasan Pendidikan Islam Raudlatul Ulum (YPRU) Guyangan Trangkil Pati

Unit Pendidikan

– Madrasah Ibtidiyah
– Madrasah Tsanawiyah
– Madrasah Aliyah

© 2015 - 2020 YPRU Guyangan. All rights reserved. Designed By Orang Rembang